• Armenianeconomy.com

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարն ափոփեց 2012 թվականի արդյունքները

ՀՀ քաղաքաշինության նախարար Սամվել ԹադեւոսյանՀՀ քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը, դեկտեմբերի 28-ին կայացած իր ամփոփիչ տարեվերջյան ասուլիսում ներկայացրեց ոլորտի ձեռբերումներն ու անելիքները:
Պարոն Թադևոսյանը նշեց, որ դեռևս 2008 թվականին սկիզբ առած աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքներին պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագիրի երկրորդ փուլը իրականացվեց 2012 թվականին: Հոկտեմբերին Գյումրիում շահագործման հանձնվեցին 1756 բնակարանով 38 բազմաբնակարան շենքով' “Մուշ 2-2” եւ “Անի” թաղամասերը: Ծրագիրի շնորհիվ ներկայումս բնակարանային պայմանները բարելավել են ավելի քան 3700 ընտանիք, մինչև ծրագրի ավարտ այդ ընտանիքների թիվը կավելանա շուրջ 1700-ով: Բնակապահովման այդ լայնամասշտաբ ծրագրի արժեքը շուրջ 85 մլդ. դրամ է:
Այս տարվա ծրագրերից, նախարար Սամվել Թադևոսյանն առանձնացնեց նաև հանրապետության շենք-շինությունների տեխնիկական տվյալների բազայի ստեղծման ծրագիրը:

Նա նշեց, որ արդեն այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր են արվել մասնավորապես' քաղաքաշինության նախարարի հրամանով, ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որում ընդգրկվել են քաղաքաշինության, տարածքային կառավարման, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի, ազգային վիճակագրական ծառայության, Երևանի քաղաքապետարանի և մարզպետարանների ներկայացուցիչները: Հավաքագրվել է 1500 շենք–շինությունների տեխնիկական տվյալները: Նախատեսվում է եկող տարի առաջնահերթությունը տալով կրթական, մարզական և մշակութային հաստատություններին' ավելացնել ևս 2000 շենքերի տվյալներ: Շենքերի տեխնիկական տվյալների բազայի ստեղծումը նպաստելու է Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի կառավարման, պահպանման և շահագործման բարելավման ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը, ինչպես նաև կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների հիմնանորոգման առաջնահերթությունները ճշգրտմանը:

Անցնող տարվա ընթացքում 7,7 մլրդ. դրամ գումարով հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել շուրջ 110 կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտներում, որոնցից 33 օբյեկտների աշխատանքներն արդեն ավարտվել են:

2013թ նախատեսվում է շինաշխատանքներ իրականացնել մոտ 90 կրթական օբյեկտներում: Վերանայվել են բյուջեի ձևավորման սկզբունքները: Ներկայումս հետազոտություններ են իրականացվում 2013թ բյուջեում ընդգրկված 2-րդ և 3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող օբյեկտները վերհանելու ուղղությամբ՝ շենքերի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը գնահատելու համար: “Խնդիրը կարևորվում է մասնավորապես' 50-60-ական թվականներին կառուցված դպրոցների դեպքում: Ըստ անհրաժեշտության իրականացվելու են ուժեղացման, ամրացման կամ վերակառուցման աշխատանքներ, բարձրացնելով այդ կառույցների սեյսմազինվածության մակարդակը: Սա հնարավորություն կտա խուսափել պետական միջոցների փոշիացումից”,-ընդգծեց պարոն Թադևոսյանը:

Առաջնահերթության կարգով 2013թ պատբյուջեով միջոցներ են նախատեսվել նախորդ տարիներին սկսված օբյեկտներում շարունակական բնույթ կրող աշխատանքներն, ինչպես նաև մինչև 50,0 մլն. դրամ մնացորդային արժեք ունեցող օբյեկտներն ավարտին հասցնելու համար: Ի դեպ, շինարարության բնագավառում աճը 2011թ-ի նկատմամբ 2012թվականին կազմել է 4,6 տոկոս:

Եկող տարվա մեր գերակա խնդիրներից նախարարը հատկապես կարևորեց քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը: “Անշուշտ, ներկայումս զգալի աշխատանքներ տարվել են քաղաքաշինական օրենսդրական դաշտի ձևավորման ուղղությամբ, սակայն մինչ օրս հիմնականում գործում են խորհրդային ժամանակաշրջանի նորմատիվները: Ուստի, հրատապ է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգի արմատական բարեփոխումը”,-նշեց պարոն Թադևոսյանը: Նախարարության հրավերով նոյեմբերին Հայաստանում էին Եվրոմիության փորձագետները, որոնք “Թայեքս գործիքի ներքո” սեմինարին ներկայացրեցին Եվրոպական երկրների փորձը: “Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի նոր համակարգի ստեղծումը կարևորվում է նաև այն հանգամանքով, որ միայն վերահսկեողության շնորհիվ, հնարավոր չէ արմատախիլ անել արատավոր երևույթները: Իհարկե, այս տարի մեզ հաջողվեց բաց, թափանցիկ մրցույթների կազմակերպման, տեսչական ստուգումների խստացման միջոցով տնտեսել շուրջ 600 միլիոն դրամ, բայց նորից եմ կրկնում համակարգային փոփոխությունների համար անհրաժեշտ է մշակել քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համակարգ”-շեշտեց նախարարը:

Քաղաքաշինական պետական տեսչությունը 2012 թվականին իրականացրել է 1128 ստուգում և ուսումնասիրություն, որի արդյունքում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց նկատմամբ նշանակել է 52մլն 53 դրամի տուգանք, որն ամբողջությամբ մուտքագրվել է պետբյուջե:

Ներկայումս քաղաքաշինության բնագավառում գործող կազմակերպություններին տրված է շինարարության իրականացման 1521 լիցենզիա և շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության' 206 լիցենզիա: 2012 թ. կասեցվել է մոտ 550 կազմակերպության լիցենզիա, որից շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող 199 կազմակերպությունների հաշվետվությունների ուսումնասիրման արդյունքում թվով 90-ի լիցենզիաները կասեցվել են:

Նախարարության կարևոր խնդիրներից է նաև Երևան քաղաքի “Փոքր կենտրոնի” կառուցապատման օրենսդրական կարգավորումը: Խնդրի համալիր ուսումնասիրման, օրենսդրական առաջարկությունների մշակման նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ: Արդեն մշակված է հայեցակարգի նախագիծը, որով նախատեսվում է “Փոքր կենտրոնին” տալ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման կարգավիճակ:

Համաձայն' Հայաստանում գործարար միջավայրի բարելավման ամենամյա զեկույցի (ՀԲ-ի DOING-BUSINESS) “կառուցապատման թույլտվություններ” բաղադրիչով 2011թ համեմատությամբ արձանագրվել է զգալի բարելավում: Կառավարության հավանությանն են արժանացել բարեփոխումների շրջանակներում կատարված մի շարք որոշումներ, մասնավորապես' համայնքներում շինարարական թույլտվությունների էլեկտրոնային համակարգի ներդրման հայեցակարգը:

Աղբյուրը՝ www.mud.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի հաշվարկման կանոնները սահմանելու մասին• Տրանսֆերային գնագոյացման մեթոդների կիրառության կարգը հաստատելու մասին• ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հարկային պարտավորություններն էլեկտրոնային եղանակով կատարումն ապահովվելու նպատակով մեկնարկում է առևտրային բանկի ընտրության գործընթացը• Կառավարությունում քննարկվել են պետական բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերին վերաբերող հարցեր• ՀՀ օրենքը «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումների կատարելու մասին• Ի՞ՆՉ ՊԵՏՔ Է ԻՄԱՆԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻՆՔ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ ՆԵՐԿՐԵԼԻՍ• Քննարկվել են վարկային համաձայնագրերը վավերացնելու մասին օրենքների նախագծեր• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԱՇՎԱՐԿԵԼ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՄԱՔՍԱԶԵՐԾՄԱՆ ԱՐԺԵՔԸ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն
  • Այվազովսկու անվան բարեգործության և մեկենասության աջակցման միաբանություն
  • Экономические новости Армении