• Armenianeconomy.com

Մայլեռ Մաունթին Ռեզորթ ՓԲԸ ներկայացնում է “Մայլեռ” լեռնային հանգստավայրի ներդրումային ծրագիրը

Ծրագրի միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության բազմազանության ու զարգացման ապահովմանը, ինչպես նաև բնակչության մեջ առողջ ապրելակերպի հաստատմանը և համահունչ է ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած տնտեսական զարգացման ռազմավարությանը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՍՏԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ «ՄԱՅԼԵՌ» ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

  1. Հավանության տալ «Մայլեռ Մաունթայն Ռեզորթ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ներկայացված՝ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի տարածքում 2070 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասում իրականացվելիք ներդրումային ծրագրին (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ համաձայն հավելվածի։
  2. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին և Արագածոտնի մարզպետին՝ համատեղ ապահովել Ծրագրով նախատեսված հողատարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու և նպատակային նշանակության փոփոխման՝ օրենսդրությամբ սահմանված գործընթացը՝ հիմք ընդունելով Ծրագրի փուլայնությունը։
  3. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկամսյա ժամկետում Ընկերության հետ կնքել և Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել Ծրագրի իրականացման փուլերի ժամանակացույց՝ ներառելով մասնավոր հատվածի և Կառավարության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները։
  4. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարին` մեկամսյա ժամկետում ներկայացնել Ծրագրում նշված՝ հետաքրքրություն ներկայացնող հատվածներում անտառահատման իրականացման (փոխարենը մի քանի անգամ ավելի ծավալով անտառատնկման իրականացում) կառուցակարգ:
  5. ՀՀ ֆինանսների նախարարին՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի հետ համատեղ երկամսյա ժամկետում մշակել և Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել Ծրագրով նախատեսված՝ խաղատան լիցենզիաների տրամադրման գործընթացն ապահովելու նպատակով համապատասխան օրենսդրական փաթեթ։
  6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարներին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում մշակել և Կառավարության հաստատմանը ներկայացնել Ծրագրով նախատեսված՝ պետության կողմից անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների կառուցման ծրագիր՝ ներառելով անհրաժեշտ ֆինանսական գնահատականները և ֆինանսավորման աղբյուրները։
  7. Ընկերությանը՝ առաջարկել Ծրագրով նախատեսված ներդրումային ծրագիրն իրականացնելու ընթացքում հողատարածքում պատմամշակութային հուշարձանների հայտնաբերման դեպքում այդ մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղեկացնել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին։   

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՍՏԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ «ՄԱՅԼԵՌ» ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Անհրաժեշտությունը
               «Մայլեռ Մաունթայն Ռեզորթ» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն է ներկայացվել առաջարկ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի տարածքում 2070 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամասում ներդրումային ծրագիր (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացնելու վերաբերյալ:

Ծրագրի միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության բազմազանության ու զարգացման ապահովմանը, ինչպես նաև բնակչության մեջ առողջ ապրելակերպի հաստատմանը և համահունչ է ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրած տնտեսական զարգացման ռազմավարությանը:

Նախագիծը հավանության արժանանալուց հետո կմշակվեն և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ կներկայացվեն նաև դրանից բխող համապատասխան որոշումների նախագծեր:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Լեռնային համալիրների հիմնական ընդհանուր գիծն այն է, որ ճոպանուղիների ճնշող մեծամասնությունը հանդիսանում է պետական կամ համայնքային սեփականություն, իսկ հյուրանոցները, հանգստյան և ժամանցի կենտրոնները՝ մասնավոր սեփականություն։ Հայաստանի միջազգային վարկանիշի պարբերական բարձրացումը նպաստում է ցանկացած զբոսաշրջային ծրագրի ներուժի բացահայտմանը և արդյունքում երկրի տնտեսական զարգացմանը:

Հարկ է փաստել, որ ՀՀ-ը՝ որպես լեռնային զբոսաշրջության ուղղություն, տարածաշրջանում գտնվում է ամենաթույլ դիրքերում.  որպես առաջատար հանդես է գալիս Վրաստանի Հանրապետությունը, որից հետո՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։

ՀՀ-ում ներկայումս  կա գործող երկու հանգստյան գոտի (Ջերմուկ և Ծաղկաձոր համայնքներում, որոնք առաջարկում են լեռնային, մասնավորապես՝ լեռնադահուկային ժամանց:

Այդ գոտիներում զբոսաշրջիկների մեծ մասը ՌԴ քաղաքացիներ են, երկրորդ տեղում են ԻԻՀ-ից ժամանող այցելուները: Հարկ է նշել, որ այս առումով Հայաստանը գտնվում է շահեկան դիրքում, քանի որ ռուս զբոսաշրջիկները կարող են ժամանել ՀՀ ներքին անձնագրերով:

Ինչ վերաբերում է գնային քաղաքականությանը, պետք է նշել, որ  Ծաղկաձորում ճոպանուղու օրական տոմսն արժե 12,000 ՀՀ դրամ (շուրջ 25 ԱՄՆ դոլար), իսկ Վրաստանում 40 լարի (շուրջ 15 ԱՄՆ դոլար): Հետևաբար, այլընտրանքային լեռնային համալիրի ստեղծումը հնարավորություն է ստեղծում ձևավորել մրցակցային գնային միջավայր։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը
          Սույն նախագծի ընդունման դեպքում հնարավորություն կստեղծվի ՀՀ Արագածոտնի մարզում հիմնել բազմաֆունկցիոնալ լեռնային համալիր։

Ծրագրի իրականացումը բացառիկ է նրանով, որ նմանօրինակ ենթակառուցվածքային ներդրումներ մասնավոր հատվածի կողմից Հայաստանում երբևէ չեն իրականացվել, և նման համագործակցության հաջողված օրինակը կարող է հզոր խթան հանդիսանալ պետություն-մասնավոր համագործակցության (PPP) հետագա զարգացման համար:

Լեռնային համալիրի կառուցման ընթացքում ներգրավված կլինեն շինարարության ոլորտի շուրջ 250 աշխատողներ, իսկ Ծրագիրը իրականացնելուց հետո կստեղծվի շուրջ 1500 հիմնական աշխատատեղ՝ միջինը 180,000 դրամ աշխատավարձով։  Ծրագրի հիմնական շահառուն է զբոսաշրջային սպառողը, ինչը ենթադրում է տնտեսության համար հավելյալ արժեքի ստեղծում և արտարժութային դրամական միջոցների հոսք դեպի ՀՀ:

Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունը պատրաստվում է շուրջ 15 միլիարդ ՀՀ դրամ ներդնել միայն ճոպանուղու և սահուղիների կառուցման համար, ինչը կդառնա իր շուրջ զբոսաշրջային նոր քաղաքի ստեղծման առաջին և ամենակարևոր գրավականը։

Միաժամանակ, Ընկերությունը նոր ներդրողներ ներգրավելու միջոցով նախատեսում է ապահովել ևս 15 միլիարդ դրամի ներդրումներ հյուրանոցային հատվածում։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
          Նախագիծը մշակվել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից:

Այլ տեղեկություններ, եթե այդպիսիք առկա են
          ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղի են ունեցել Ընկերության կողմից ներկայացված ծրագրի շուրջ քննարկումներ, որին մասնակցել են նաև շահագրգիռ մարմինների ներկայացուցիչները: Մասնակիցները հավանություն են տվել ծրագրին:

Ակնկալվող արդյունքը
           «Մայլեռ Մաունթայն Ռեզորթ» ՓԲ ընկերության կողմից ՀՀ Արագածոտնի մարզում Մայլեռ լեռնային հանգստավայրի կառուցում, ինչը կդառնա յուրահատուկ վայր բնակչության և զբոսաշրջիկների համար:

e-draft.am 


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Քննարկվել են բիզնեսի համար կառուցապատման հեշտացման աշխատանքները• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Արձակուրդ՝ մինչև աշխատանքի 6 ամիսը լրանալը, տուժանք՝ աշխատողին արձակուրդ չտրամադրելու դեպքում․ ի՞նչ է առաջարկվում նոր փոփոխություններով• ՀՀ-ն ՑԵՄԵՆՏԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀԱՄՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Ի՞նչ անել, եթե քաղաքացին համաձայն չէ բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման հետ• Ո՞ւմ և ի՞նչ չափով է վճարվում մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1845-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծեր

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն