• Armenianeconomy.com

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիիծը

Նախագծի ընդունման նպատակը «Հարկային հարցերով փոխա­դարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիայի (2010 թվականի արձանա­գրու­թյամբ փոփոխված) (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) պահանջներին համապատասխան՝ հարկային հսկողություն իրականացնելու ընթացքում ինքնաբերական եղանակով փոխանակման ենթակա տեղեկություններն արձանագրելու հնարավորության սահմանումն է:

Կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ Կոնվե­ցիայի կողմ հանդիսացող անդամ պետությունները  ձեռնարկում են այնպիսի միջոցներ և իրականացնում են այնպիսի ընթա­ցա­կարգեր, որոնք անհրաժեշտ են Կոնվեն­ցիայի անդամ պետությունների միջև տեղե­կությունների ինքնա­բերա­կան եղանակով փոխանակման համար։ Վերը նշված տեղեկությունները վերա­բերում են օտարերկր­յա պետությունների հարկ վճարողների կողմից հարկումից խուսա­փելու ռիսկեր պարու­նա­կող գործարքներին, առընչվում են բացառապես օտարեր­կրյա պետությունների հարկային շահերին, ընդ որում գործում է փոխադարձության սկզբունքը, հետևաբար ՀՀ հարկ վճարող­ների վերաբերյալ նույնաբովանդակ տեղե­կություն­ները կտրամադրվեն ՀՀ հար­կային մարմնին։ Գործող օրենսդրական կարգա­վորում­ները չեն ենթադրում հարկային ստու­գումների ընթացքում նմանօրինակ տեղե­կություն­ների արձանագրումը, քանի որ դրանք դուրս են հարկային հսկողություն իրակա­նացն­ելու նպատակների շրջանակներից։

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.   Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվա­կանի հոկ­­տեմբերի 4-ի հար­­կա­­յին օրենսգրքի 342-րդ հոդվածի 4-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովան­դա­կու­թյամբ 13-րդ կետով՝

«13) Ստուգման ընթացքում ի հայտ եկած հետևյալ հանգամանքների մասին նշումներ՝

ա. հանգամանքներ, որոնք ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձին (անձանց) հիմք են տալիս ենթադրելու, որ օտարերկրյա պետությունում տեղի է ունեցել հարկի գումարի թերհայտարարագրում և/կամ թերվճարում.

բ.  հարկ վճարողի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում ստացած հարկի նվազեցման կամ հարկից ազատման հանգամանքներ, որոնք ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձին (անձանց) հիմք են տալիս ենթադրելու, որ օտարերկրյա պետությունում պետք է առաջացնեն վճարման ենթակա հարկի գումարի կամ հարկային պարտավորության ավելացում.

գ. օտարերկրյա տնտեսվարող սուբյեկտի հետ հարկ վճարողի գործարք(ներ)ն իրականացվել են մեկ կամ ավել օտարերկրյա պետությունների սուբյեկտների միջոցով, ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա տնտեսվարող սուբյեկտի ռեզիդենտության պետությունում, կամ երկու պետություններում էլ, առաջանում է հարկային պարտավորությունների կրճատում.

դ.  հանգամանքներ, որոնք ստուգումն իրականացնող պաշտոնատար անձին (անձանց) հիմք են տալիս ենթադրելու, որ հարկային պարտավորությունների կրճատումը առաջացել է փոխկապակցված ձեռնարկությունների միջև շահույթի արհեստական տեղափոխումից:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է սահմանել «Հարկային հարցերով փոխա­դարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիայի (2010 թվականի արձանա­գրու­թյամբ փոփոխված) (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) պահանջներին համապատասխան՝ հարկային հսկողություն իրականացնելու ընթացքում ինքնաբերական եղանակով փոխանակման ենթակա տեղեկություններն արձանագրելու հնարավորություն:

e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Քննարկվել են բիզնեսի համար կառուցապատման հեշտացման աշխատանքները• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Արձակուրդ՝ մինչև աշխատանքի 6 ամիսը լրանալը, տուժանք՝ աշխատողին արձակուրդ չտրամադրելու դեպքում․ ի՞նչ է առաջարկվում նոր փոփոխություններով• ՀՀ-ն ՑԵՄԵՆՏԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀԱՄՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Ի՞նչ անել, եթե քաղաքացին համաձայն չէ բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման հետ• Ո՞ւմ և ի՞նչ չափով է վճարվում մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1845-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծեր

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն