• Armenianeconomy.com

Կառավարության նիստի օրակարգ
19 Մարտի, 2020

19 Մարտի, 2020
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԻԾ
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Էդուարդ Աղաջանյան
2. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Նախագիծ
Ամփոփաթերթ
Հիմնավորում

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Էդուարդ Աղաջանյան
3. «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին», «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Տրանսպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Էդուարդ Աղաջանյան
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
տեղեկանքներ
նախագիծ
հիմնավորում

ՀՀ առողջապահության նախարար` Արսեն Թորոսյան
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի «Դատարանների և հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև էլեկտրոնային եղանակով օրենքով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Հանրային քննարկման տեղեկանք
Նախագիծ+Հիմնավորում

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
6. Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մաuին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ+հիմնավորում
Հանրային քննարկում

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
7. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին
(Զեկուցվող)
Անհատական
Նախագիծ+Հիմնավորում
Ամփոփաթերթ
Հանրային քննարկման ամփոփաթերթ
Հանրային քննարկման տեղեկանք

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
8. Գույքի նվիրատվության մասին
(Զեկուցվող)
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ, հիմնավորում

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
9. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2018 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
ՆԱԽԱԳԻԾ
Հիմնավորում
Ամփոփաթերթ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար` Տիգրան Խաչատրյան
10. «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 18-ի N 1046-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1587-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ+Հիմնավորում

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարար` Էրիկ Գրիգորյան
11. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Հիմնավորում
Նախագիծ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Սուրեն Պապիկյան
12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Հիմնավորում
Նախագիծ
Ամփոփաթերթ
Տեղեկանք

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Սուրեն Պապիկյան
13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 635-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Սուրեն Պապիկյան
14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 2326-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տեղեկանք-Հանրային քննարկում
Հիմնավորում
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ

Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Արման Սարգսյան
15. Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված (ներմուծվող) տեխնոլոգիական սարքավորումները, դրանց բաղկացուցիչ ու համալրող մասերը, հումքը և (կամ) նյութերը ներմուծման մաքսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար «ՍԹԻԼ ԿՈՆՑԵՌՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը բավարարելու և արտոնությունը կիրառելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար` Տիգրան Խաչատրյան
16. «ԲԻՏԳԵՅՄԻՆԳ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը «ԷԿՈՍ» ազատ տնտեսական գոտու շահագործողների ռեեստրում ներառելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար` Տիգրան Խաչատրյան
17. «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ
(Զեկուցվող)
Օրենք2
Օրենք1
Ամփոփաթերթ
Օրենքի նախագիծ
Որոշման նախագիծ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար` Տիգրան Խաչատրյան
18. «02 ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ
ամփոփաթերթ
հիմնավորում

Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Արման Սարգսյան
19. Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

Պետական վերահսկողական ծառայության պետի պարականությունները կատարող` Արգիշտի Քյարամյան
20. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ
հավելված
հիմնավորում

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող` Արմեն Ղուլարյան
21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի N 498-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Զեկուցվող)
Նախագիծ+Հիմնավորում
Ամփոփաթերթ

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
22. Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու, Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Տեղեկանք
հավելվածներ
նախագիծ

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Էդուարդ Աղաջանյան
23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունվարի 25-ի N 51-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար` Տիգրան Խաչատրյան
24. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի համար նախատեսված հատկացումների հաշվին բանկային վճարային քարտերով շրջանառվող միջոցների և կանխիկ ձևով կատարվող ծախսերի չափաքանակները հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
հավելված
նախագիծ, հիմնավորում
հավելված

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ` Դավիթ Անանյան
25. Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին
(Չի զեկուցվում)
աշխատակազմի դիտարկումներ
հավելված 1
հանրային
ամփոփաթերթ
հիմնավորում
հավելված 2
նախագիծ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Սուրեն Պապիկյան
26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1486-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
նախագիծ
հիմնավորում
ամփոփաթերթ
ֆինանսական գնահատական
հաշվարկ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար` Արայիկ Հարությունյան
27. «Գույքահարկի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին
(Չի զեկուցվում)
Նախագիծ անհատական
Տեղեկանք հանրային քննարկում
Ամփոփաթերթ
Ամփոփաթերթ հանրային քննարկում
Նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք

ՀՀ պաշտպանության նախարար` Դավիթ Տոնոյան
28. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 20 N 1509-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Ամփոփաթերթ
Նախագիծ1509-Ն

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի N 925-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(Զեկուցվող)
հիմնավորում
Nakhagits
հաշվարկ
ֆինանսական գնահատական
ամփոփաթերթ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար` Արայիկ Հարությունյան
30. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Հիմնավորում
Ամփոփաթերթ
Հավելվածներ
Նախագիծ

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար` Էդուարդ Աղաջանյան
31. Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
(Չի զեկուցվում)
հիմնավորում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
որոշում
ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող` Արմեն Ղուլարյան
32. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
(Չի զեկուցվում)
Նախագիծ+հիմնավորում
Ամփոփաթերթ

ՀՀ արդարադատության նախարար` Ռուստամ Բադասյան
33. Հայաստանի Հանրապետության հարկադիր վերադարձող քաղաքացիների վերաինտեգրմանն ուղղված առաջնային աջակցության պետական ծրագրի մասին
(Չի զեկուցվում)
Նախագիծ
Տեղեկանք հանրային
Ամփոփաթերթ
Հիմնավորում

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար` Սուրեն Պապիկյան
34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու լրացում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Քաղաքաշինության կոմիտեին, առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և գնման գործընթաց սահմանելու մասին
(Չի զեկուցվում)
0հավելված
նախագիծ
ամփոփաթերթ

e-gov.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Քննարկվել են բիզնեսի համար կառուցապատման հեշտացման աշխատանքները• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011Թ. ՄԱՐՏԻ 24-Ի ԹԻՎ 305-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Արձակուրդ՝ մինչև աշխատանքի 6 ամիսը լրանալը, տուժանք՝ աշխատողին արձակուրդ չտրամադրելու դեպքում․ ի՞նչ է առաջարկվում նոր փոփոխություններով• ՀՀ-ն ՑԵՄԵՆՏԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ, ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀԱՄՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ• Ի՞նչ անել, եթե քաղաքացին համաձայն չէ բժշկասոցիալական փորձաքննության որոշման հետ• Ո՞ւմ և ի՞նչ չափով է վճարվում մինչև երկու տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին»• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1845-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծեր

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
  • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
  • «Delta Beta» PR-գործակալություն