• Armenianeconomy.com

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1711-Ն որոշմամբ նոր խմբագրությամբ է շարադրվել որոշումը, որի համաձայն սահմանվել են բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակները, որոնք բժշկական օգնության և սպասարկման բնույթին և առանձնահատկություններին համապատասխան կարող են իրականացվել նաև լիցենզիայում նշված գործունեության իրականացման վայրից դուրս, որի համաձայն էլ անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել մինչ նոր խմբագրությամբ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերում, ինչը վկայում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին: Նախագծով առաջարկվում է սահմանել բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և գործիքների, ինչպես նաև` կադրային հագեցվածությունը, որոնք բժշկական օգնության և սպասարկման բնույթին և առանձնահատկություններին համապատասխան կարող են իրականացվել նաև լիցենզիայում նշված գործունեության իրականացման վայրից դուրս:

ՆԱԽԱԳԻԾ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Կառավարությունը որոշում է.

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների և մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների և հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» թիվ 1936-Ն որոշման
1) N 1 հավելվածում`

ա. լրացնել 1.5.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.5.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 1. Գործիքների սեղան
 2. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան
 3. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ
 4. Լեզվաբռնիչ
 5. Ժգուտ
 6. Փոխներարկման սիստեմաներ
 7. Փոխներարկման կանգնակ
 8. Բիքսեր
 9. Ջերմաչափեր
 10. Թանզիֆե դիմակներ
 11. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց
 12. Օֆտալմոսկոպ
 13. Օֆտալմոմետր
 14. Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ)
 15. Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ
 16. Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու
 17. Դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց
 18. Գունային թեստ
 19. Գոնիսկոպ
 20. Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ
 21. Ներակնային ճնշման չափման սարք
 22. Կանյուլաներ, կոպաբացիչ
 23. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու
 24. Սեղան և աթոռներ
 25. Բակտերիոցիդ լամպ
 26. Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ


Վիրաբուժական միջամտություններ իրականացնելու դեպքում ներառյալ նաև

1. Պահարաններ` գործիքների համար
2. Պերիմետր
3 . Սառնարան
4. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու
5. Ռուտի ապարատ
6. Ջրի թորման սարք
7. Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի
8. Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չէ 6-րդ կետի պահանջը)

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-ակնաբան` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
բ. 1.9-րդ կետում «Բժիշկ-ֆթիզիատր» բառերից հետո լրացնել «կամ բժիշկ-թերապևտ կամ բժիշկ-թոքաբան» բառերը

գ. 1.10.1-ին կետում «Բժիշկ-սեռախտաբան» բառերը փոխարինել «Բժիշկ-մաշկավեներաբան» բառերով

դ.1.12-րդ կետի «Սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ» ցանկը սահմանել հետևյալ խմբագրությամբ

«1. Պատվաստանյութերի պահպանման սառնարան հետևյալ տեխնիկական չափանիշներով՝ սառեցումից պաշտպանության համակարգի, օդի հարաբերական խոնավության կարգավորման համակարգի, շահագործողի կողմից չկարգավորվող ջերմաստիճանի կայունացուցիչի (թերմոստատ), կոմպրեսիոն ցիկլիկ ագրեգատի առկայություն, սահմանված ջերմաստիճանի ապահովում՝ շրջակա միջավայրի +43°C-ից +10°C ջերմաստիճանային պայմաններում շահագործման դեպքում մակնշման առկայություն, 

 1. Սառնարան-պայուսակ
 2. Սառցային տարրեր
 3. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ
 4. Անվտանգ այրման տուփեր
 5. Թեփուրներ
 6. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու
 7. Սեղաններ և աթոռներ` բժշկի, բուժքրոջ և հիվանդների համար
 8. Պահարան` բժշկական փաստաթղթերի պահպանման համար
 9. Բժշկական պահարան
 10. Բժշկական զննման թախտ
 11. Ախտահանման ենթակա բժշկական սեղան
 12. Հանդերձապահարան»
  ե. 1.13-րդ կետում «Կրտսեր բուժաշխատող» բառերից հետո և 8-րդ կետում «պոլիկլինիկայում և ծննդատանը» բառերից հետո լրացնել «Բժշկի համապատասխան վերապատրաստման և կոլպոսկոպի առկայության դեպքում կարող է իրականացվել արգանդի վզիկի ախտահարումների բուժում:» բառերը:

զ. լրացնել 1.15.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.15.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Էլեկտրասրտագրի ապարատ

2.Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու

3.Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող կամ բժիշկ-սրտաբան կամ բժիշկ-թերապևտ կամ ընտանեկան բժիշկ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:»

է. լրացնել 1.16.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.16.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Ուլտրաձայնային հետազոտման շարժական սարք

2.Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու

3.Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
 2. Միջին բուժաշխատող
 3. Կրտսեր բուժաշխատող»
  ը. լրացնել 1.17.1.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.17.1.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԵՆՏԳԵՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող գործարանային արտադրության ավտոմեքենա՝ ռենտգենաբանական ապարատի առկայությամբ կամ շարժական ռենտգենաբանական ապարատ

 1. Պաշտպանիչ թիկնոց
 2. Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատողների համար
 3. Նեգատոսկոպ
 4. Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու
 5. Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
Միջին բուժաշխատող
Կրտսեր բուժաշխատող»
թ. լրացնել 1.17.2.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.17.2.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՖԼՅՈՒՈՐՈԳՐԱՖԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող գործարանային արտադրության ավտոմեքենա՝ Ֆլյուորոգրաֆիկ ապարատի առկայությամբ
Պաշտպանիչ թիկնոց
Գրպանի դոզիմետրեր` աշխատողների համար
Էկրան` ֆլյուորոժապավենները նայելու համար
Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու
Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

Միջին բուժաշխատող
Կրտսեր բուժաշխատող»
ժ. լրացնել 1.31.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.31.1.ԲՈՒԺԿԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 1. Առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով
 2. Սեղան
 3. Բժշկական թախտ
 4. Տոնոմետր
 5. Բժշկական ջերմաչափ

  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Միջին բուժաշխատող»

ժա. 1.44.-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

«1.44. ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Կենտրոնացված ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգ

2.Օդափոխության համակարգ

3.Քարշիչ պահարան/ներ

4.Չհրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2

5.Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական ապակիների պահման պահարաններ)

6.Կայունաջերմոց (թերմոստատ)

7.Սառնարան

8.Հյուսվածքների մշակման համակարգ (ավտոմատ կամ մանուալ)

9.Հյուսվածաբանական կասետների պարաֆինային լցոնման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային ռեժիմով

 1. Միկրոտոմ ` կտրվածքների պատրաստման համար
 2. Ջրային բաղնիք
 3. Տաքացնող սեղանիկ
 4. Առարկայական ապակիների ներկման ավտոմատ համակարգ կամ հատուկ այդ նպատակով արտադրված տարաներ՝ ամուր փակվող կափարիչներով և համապատասխան մետաղյա զամբյուղներով (30 կամ 60 տեղանոց)
 5. Ջրի թորման կամ դեիոնիզացնող ապարատ
 6. Բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար մանրադիտակ, թվային տեսախցիկ
 7. Բակտերիցիդ լամպ
 8. pH-մետր

  18.Կշեռք լաբորատոր

  1. Լաբորատոր տարաներ, գործիքներ (պլաստմասե կասետներ, փորձանոթներ, դանակներ, պինցետներ, քանոններ, զոնդեր և այլն)
  2. Անհատական պաշտպանության միջոցներ (խալաթներ, բախիլներ, դիմակներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցներ)
  3. Անջրաթափանց խալաթներ և գոգնոցներ, կենցաղային ձեռնոցներ
  4. Ախտահանող նյութեր՝ քլորամին,քլորակիր և/կամ այլ
  5. Համակարգիչ
  6. Բուժանձնակազմի համար նախատեսված կահույք

  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ հյուսվածքաբան կամ ախտաբանաանատոմ կամ ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
ժբ. լրացնել 1.47 կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.47.ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ, ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ) ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1) ՍՊԱՍԱՍՐԱՀ

ա. այցելուների համար նստատեղեր

բ. թափոնների տեսակավորված տարաներ

գ. գրասենյակային սեղան, աթոռ

դ. կողպվող պահարան/դարակաշար

ե.համացանց (ինտերնետային կապ)/համակարգիչ, տպիչ սարք

զ. հեռախոսային կապ/հեռախոս

2)       ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ՍԵՆՔ/ԵՐ

ա. համապատասխան ցուցանակ

բ. անհամատեղելի նմուշառումներն իրականացվում են տարբեր սենքերում (նմուշառում՝ միզասեռական համակարգից, քիթ-ըմպանից, սերմնահեղուկի, հարհետանցքային քերուկի և այլն)

գ. լվացարան, տաք և սառը հոսող ջրի առկայությամբ (մեկից ավել նմուշառման սենքերի առկայության դեպքում կարելի է օգտվել միևնույն լվացարանից)

դ. բակտերիցիդ լամպ

ե. սենյակային ջերմաչափ

զ. հանդերձապահարան և/կամ կախիչներ

է. նմուշառման աթոռ/բազկաթոռ

ը. աշխատանքային սեղան՝ մաքուր և կեղտոտ հատվածների տարանջատմամբ, աթոռ

թ. բժշկական պահարան/դարակաշար

ժ. նմուշառման ծախսանյութեր և պարագաներ՝ համաձայն նմուշառման մեթոդաբանության

ժա. նմուշների մակնշման պարագաներ

ժբ. նմուշների տեղափոխման հերմետիկ փակվող, անջրաթափանց, կարծր բեռնարկղեր՝ համապատասխան մակնշմամբ

ժգ. առաջին բժշկական օգնության պահարան` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով

ժդ. թափվածքների մաքրման հավաքածու

ժե. թափոնների տեսակավորված տարաներ

ժզ. անհատական պաշտպանության միջոցներ

ժէ. հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

* սենքերը պետք է ունենան բնական կամ արհեստական օդափոխություն

**Նմուշառում կարող է իրականացվել նաև բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության այլ բաժանմունքներում՝ հաջորդիվ նմուշների փոխադրմամբ ապահովելով նմուշների եռաշերտ փաթեթավորումը:

3)ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԵՆՔ

ա. համապատասխան ցուցանակ

բ. լվացարան, տաք և սառը հոսող ջրի առկայությամբ

գ. նմուշների տեսակավորման մակնշված սկուտեղներ/հաստատոցներ (շտատիվներ)

դ. աշխատանքային սեղան

ե. ցենտրիֆուգ՝ հերմետիկ փակվող կափարիչով

զ. սառնարան/սառցարան ռեակտիվները պահելու համար՝ համապատասխան մակնշմամբ

է. սենյակային և սառնարանային ջերմաչափեր

ը. բակտերիցիդ լամպ

թ. նմուշների տեղափոխման հերմետիկ փակվող անջրաթափանց, ախտահանմանն ենթակա բեռնարկղեր

ժ. թափվածքների մաքրման հավաքածու

ժա. թափոնների տեսակավորված տարաներ

ժբ. անհատական պաշտպանական միջոցներ

ժգ. հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

*սենքը պետք է ունենա բնական կամ արհեստական օդափոխություն

** «բ» և «ե»ենթակետերը պարտադիր են, եթե նմուշների նախնական մշակումն իրականացվում է լաբորատոր տարածքից դուրս՝ նմուշների հավաքագրման կետում

4) ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑ՝ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ա. համապատասխան ցուցանակ

բ. լվացարան, տաք և սառը հոսող ջրի առկայությամբ

գ. հատկացված տարածք՝ նմուշառման դատարկ տարաների տեղադրման (մաքուր գոտի) և վերցված նմուշի տեղադրման (կեղտոտ գոտի) սահմանազատմամբ,

դ. վերցված նմուշների համար նախատեսված բաց կափարիչով բեռնարկղ համապատասխան մակնշմամբ, կեղտոտ գոտում տեղադրելու համար

ե. թափոնների տեսակավորված տարաներ

զ. անհատական պաշտպանության միջոցներ (ձեռնոցներ)

է. հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.Բարձրագույն կրթությամբ, բժիշկ-լաբորանտի կամ լաբորատոր մասնագետի մասնագիտացմամբ կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ: Կարելի է համատեղությամբ և/կամ ոչ լրիվ հաստիքով:

2.Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ, վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

3.Կրտսեր բուժաշխատող:»

ժգ. լրացնել 1.48.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.48. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ, ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1)       ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

ա. նմուշների փոխադրման սառնարան-պայուսակ/ներ և/կամ ջերմակարգավորվող թերմոկոնտեյներ/ներ մակնշված պայուսակ՝ նմուշառման ծախսանյութերի և պարագաների համալրմամբ (համաձայն` նմուշառման մեթոդաբանության) և վերջիններիս ցանկով

բ. նմուշների մակնշման պարագաներ

գ. նմուշների փաթեթավորման պարագաներ

դ. առաջին բժշկական օգնության պայուսակ` անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածուով

ե. թափվածքների մաքրման հավաքածու

զ. թափոնների տեսակավորված տարաներ/տոպրակներ

է. անհատական պաշտպանական միջոցներ

ը. հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

2)       ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑ

ա. կենսաբանական ախտածին ազդակի նշանի առկայություն՝ դիմապակուն

բ. թափվածքների մաքրման հավաքածու

գ. անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու

դ. հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

ե. սրահի՝ մաքրման և ախտահանման ենթակա հիգիենիկ և ամբողջական ծածկույթ:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ, վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
 2. Կրտսեր բուժաշխատող՝ մայրապետ:
 3. Վարորդ (փոխադրամիջոցի առկայության դեպքում)՝ վարորդական վկայականի առկայությամբ:»
  ժդ. լրացնել 1.49.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.49. ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Ունենում է 2 մուտք՝ անձնակազմի և պացիենտների, որոնք առանձնացված են՝ մյուս կառուցահատվածներից: Սնուցող միջավայրերի պատրաստման բաժինը (կամ սենյակը) և շոգե-գոլորշային մանրէազերծման սենյակը (ավտոկլավարանը)  տեղակայվում են հարևանությամբ (սնուցող միջավայրերը պատրաստի գնվելու դեպքում ավտոկլավարանի պահանջը պարտադիր չէ): Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման, անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1) Շոգեգոլորշային մանէազերծիչ (ավտոկլավ) 1 (վարակազերծման)

2) Շոգեգոլորշային մանէազերծիչ (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման)

3) Չորա-օդային մանրէազերծիչ (160-250 ՕC- եթե կիրառելի է)

4) Ինկուբատոր թերմոստատ/ներ՝ ըստ հետազոտությունների տեսակներին ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 հատ, տարբեր ջերմաստիճանի)

5)  Մանրադիտակ (բինօկուլյար կամ եռակնյա)

6) Մանրէասպան լամպեր

7) Կենսանվտանգության պահարան II դասի

8) Ջրի թորման սարք

9) Սառնարան և սառցարան (առանձնացվում է նմուշների, ցանքսերի և ռեագենտների համար)

10) Կշեռք՝ լաբորատոր

11) Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց  ծայրակալներով (հավաքածու)

12) Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ (հաստատոցներ)

13) Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

14) Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով

15) Ինկուբատոր թերմոստատ՝ CO2-ի մատակարարմամբ (կամ այլընտրանքային տարբերակ՝ անօդակյաց մանրէների աճեցման համար)

16) Դենսիտոմետր (ՀՄԴԿ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ Մակֆառլանդի ստանդարտ

17) PH-մետր (եթե տեղում սնուցող միջավայր են պատրաստում)

18) Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների

19) Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու կամ անհրաժեշտ  պարագաներ և ռեագենտներ

20) Կենսաբանական թափոնների հեռացման համար տարաներ

21) Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ

22) Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բժիշկ-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («մանրէաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
 2. Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ, վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
  3.Կրտսեր բուժաշխատող:

ժե. լրացնել 1.50-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.50. ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում՝ եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ հյուսվածքային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար

2.Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ վիրուսների հետ աշխատանքի համար

3.Ինվերտացնող մանրադիտակ

4.Ինկուբատոր

5.Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ

6.Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող սարք

7.Սառնարան 2-8°C

8.Սառցարաններ -20°C  և -70° C

 1. Ցենտրիֆուգեր,այդ թվում՝ նաև սառեցումով
  Լաբորատոր կշեռք
 2. Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով)
 3. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 4. Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 5. Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 6. Սնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման համար
 7. Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր՝ (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական կաթոցիկներ, շտատիվներ և այլն)
 8. Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների
 9. Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու
 10. Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ
 11. Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր
 12. Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ

  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-վիրուսաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («վիրուսաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2.Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում վերապատրաստման առկայությամբ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

3.Կրտսեր բուժաշխատող:

Աշխատակիցների հաստիքաքանակը որոշվում է ելնելով՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից (տվյալ գործունեության տեսակի համար սահմանված աշխատաժամերից, հետազոտությունների տեսականուց, քանակից, տեխնիկական հագեցվածությունից, կատարողի փորձառությունից և այլն)։

ՊՇՌ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ` ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱՆԱԿԱՆ, ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ

1) գոտի-կամ ՌՆԹ/ԴՆԹ-ի էքստրակցիայի գոտի
2). Կենսաանվտանգության պահարան II դասի

3).Սառնարան/սառցարան

4).Թերմոբլոկ  25-ից 100°С

5).Լաբորատոր արտածծիչ` հեղուկի ծուղակով և արտանետվող գազերի ֆիլտրով

6).Միկրոցենտրիֆուգ 13000-14000 պտ/րոպ

7).Ցենտրիֆուգ-վորտեքս

8).Ավտոմատ կաթոցիչների հավաքածու (100-1000մկլ, 10-100մկլ, 0,5-10մկլ կամ համարժեք)  

9).Կանգնակ (շտատիվ) ավտոմատ կաթոցիչների համար

10).Ծայրակալներ կաթոցիչների համար տարբեր ծավալների (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ, ֆիլտրով)

11).Փորձանոթներ էպենդորֆ 1,5մլ.,

12).Շտատիվներ  1,5 մլ և 0,2 մլ փորձանոթների համար

13).Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (խալաթ, ձեռնոցներ, շնչադիմակներ, գլխարկ, բախիլ, ակնոց)

14).Անձեռոցիկներ ԿԱՊ-ում ախտահանման համար

15).Ախտահանիչ միջոցներ (70% սպիրտ)

16).Ժամանակաչափ

2.1) գոտի-ռեակցիոն խառնուրդների պատրաստման գոտի

2)ՊՇՌ բոքս

3) Սառնարան/սառցարան

4) Ցենտրիֆուգ-վորտեքս

5). Ավտոմատ կաթոցիչների հավաքածու(100-1000մկլ, 10-100մկլ, 0,5-10մկլ)

6) Ավտոմատ կաթոցիչների կանգնակ (շտատիվ)

7) Ծայրակալներ կաթոցիչների համար տարբեր ծավալների (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ, ֆիլտրով)

8).Փորձանոթներ էպենդորֆ 1,5մլ. և ՊՇՌ փորձանոթներ 0,2մլ. (ԴՆԹ/ՌՆԹազներից զերծ)

9).Շտատիվներ  փորձանոթների համար(1,5մլ, 0,2մլ)

10) Անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (խալաթ,ձեռնոցներ,շնչադիմակներ,գլխարկ)

11). Անձեռոցիկներ ՊՇՌ բոքսում ախտահանման համար

12). Ախտահանիչ միջոցներ (70% սպիրտ)

1) գոտի-ամպլիֆիկացիայի գոտի
2) ՊՇՌ ամպլիֆիկատոր՝ ռոտորային կամ թասիկային (plate), համակարգչին միացված

3).Համակարգիչ

* ՊՇՌ մեթոդը կարող է կիրառվել բժշկական հաստատության կողմից` բժշկական օգնության և սպասարկման լաբորատոր-ախտորոշիչ կամ վիրուսաբանական, կամ մանրէաբանանական, կամ մակաբուծաբանական, կամ գենետիկական տեսակներով լիցենզիայի առկայության դեպքում:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտական (վիրուսաբանի, մակաբուծաբանի, մանրէաբանի, լաբորատոր գենետիկի) կրթությամբ կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
 2. Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
  3.Կրտսեր բուժաշխատող:

Աշխատակիցների հաստիքաքանակը որոշվում է ելնելով՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից (տվյալ գործունեության տեսակի համար սահմանված աշխատաժամերից, հետազոտությունների տեսականուց, քանակից, տեխնիկական հագեցվածությունից, կատարողի փորձառությունից և այլն)։»

* ՊՇՌ մեթոդի կիրառմամբ` լաբորատորիայի կառուցվածքի ու կահավորման վերոնշյալ պահանջները վերաբերում են նաև հիվանդանոցային` լաբորատոր-ախտորոշիչ` վիրուսաբանական, մանրէաբանանական, մակաբուծաբանական, գենետիկական տեսակներին:

ժզ. լրացնել 1.51.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«1.51. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՏԵՍԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Բինօկուլյար մանրադիտակ` լրացուցիչ էլեկտրական լուսավորությամբ և նկարահանման հնարավորությամբ

2.Մակաբուծաբանական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ, տրիխինելոսկոպ և այլն)

3.PH – մետր

4.Թերմոստատ (ինկուբատոր)

5.Մանրէազերծող լամպ

6.Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց  ծայրակալներով (կոմպլեկտ)

7.Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ

8.Ջրի թորման սարք

9.Դեիոնիզացնող սարք

10.Արեոմետր (սարք լուծույթների տեսակարար կշիռը որոշելու համար)

11.Ցենտրիֆուգ

12.Քարշիչ պահարան

13.Էլեկտրական սալիկ

14.Սառնարան

15.Թափահարող սարք

16.Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

17.Իմունաֆերմենտային անալիզատոր (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

18.Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

19.Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

20.Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների

21.Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու

22.Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ

23.Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր

24.Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ

25.Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բժիշկ-մակաբուծաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («մակաբուծաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
  2.Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

3.Կրտսեր բուժաշխատող:

Աշխատակիցների հաստիքաքանակը որոշվում է ելնելով՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից (տվյալ գործունեության տեսակի համար սահմանված աշխատաժամերից, հետազոտությունների տեսականուց, քանակից, տեխնիկական հագեցվածությունից, կատարողի փորձառությունից և այլն)։»

ժէ. 3.2.-րդ կետի «Սարքավորումներ և բժշկական գործիքներ» ցանկը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

«1. Սեղան` բժշկի և բուժքույրերի համար

 1. Աթոռ` բժշկի և բուժքույրերի համար
 2. Բժշկական պահարան
 3. Պահարան
 4. Բարուրասեղան
 5. Բժշկական զննման թախտ
 6. Ախտահանման ենթակա բժշկական սեղան
 7. Պատվաստանյութերի պահպանման սառնարան հետևյալ տեխնիկական չափանիշներով՝ սառեցումից պաշտպանության համակարգի, օդի հարաբերական խոնավության կարգավորման համակարգի, շահագործողի կողմից չկարգավորվող ջերմաստիճանի կայունացուցիչի (թերմոստատ), կոմպրեսիոն ցիկլիկ ագրեգատի առկայություն, սահմանված ջերմաստիճանի ապահովում՝ շրջակա միջավայրի +43°C-ից +10°C ջերմաստիճանային պայմաններում շահագործման դեպքում մակնշման առկայություն,
 8. Սառնարան-պայուսակ
 9. Սառցային տարրեր
 10. Ինքնաարգելափակվող ներարկիչներ
 11. Անվտանգ այրման տուփեր
 12. Թեփուրներ
 13. Հակաշոկային դեղերի հավաքածու
 14. Հանդերձապահարան»:
  ժը. լրացնել 3.3.2.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«3.3.2.1.ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 1. Գործիքների սեղան
 2. Անհետաձգելի բուժօգնության պահարան
 3. Մեկանգամյա օգտագործման ներարկիչներ
 4. Լեզվաբռնիչ
 5. Ժգուտ
 6. Փոխներարկման սիստեմաներ
 7. Փոխներարկման կանգնակ
 8. Բիքսեր
 9. Ջերմաչափեր
 10. Թանզիֆե դիմակներ
 11. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց
 12. Օֆտալմոսկոպ
 13. Օֆտալմոմետր
 14. Սկիասկոպ, սկիասկոպիկ քանոններ (2 հատ)
 15. Սիվցևի և Գոլովինի տեսողության սրություն որոշելու աղյուսակ
 16. Ակնոցի փորձնական ոսպնյակների և պրիզմաների հավաքածու
 17. Դիոպտրիմետր, բինոկուլյար խոշորացույց
 18. Գունային թեստ
 19. Գոնիսկոպ
 20. Տեսողության աստիճանը որոշելու համար նախատեսված աղյուսակի լուսավորիչ
 21. Ներակնային ճնշման չափման սարք
 22. Կանյուլաներ, կոպաբացիչ
 23. Փորձնական ակնոցային լինզաների հավաքածու
 24. Սեղան և աթոռներ
 25. Բակտերիոցիդ լամպ
 26. Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ

Վիրաբուժական միջամտություններ իրականացնելու դեպքում ներառյալ նաև`

 1. Պահարաններ` գործիքների համար
 2. Պերիմետր
 3. Սառնարան
 4. Օտար մարմին հեռացնելու հավաքածու
 5. Ռուտի ապարատ
 6. Ջրի թորման սարք
 7. Տաք օդով չորացնող ապարատ` համապատասխան մակնիշի
 8. Ավտոկլավ (Բ դասի ավտոկլավի առկայության դեպքում պարտադիր չէ 6-րդ կետի պահանջը)

  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ` համապատասխան մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
ժթ. լրացնել 3.3.11.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«3.3.11.ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Բժիշկ-վերականգնողաբանի սենյակ

1. հիվանդի զննման սեղան

2. գրասեղան/աթոռ

3. պահարան

4. կշեռք` մանկական և մեծահասակաների

5. հասակաչափ

6. բժշկական և հետազոտման համար այլ գործիքներ (ֆոնենդոսկոպ, տոնոմետր` մանկական և մեծահասակների մանժետներով, նյարդաբանի մուրճիկ, սանտիմետր/ժապավեն, խաղալիքներ՝  չխկչխկան, վառ գույների ու երանգների), համակարգիչ

7. ֆիզիոթերապևտիկ մատ:

Ֆիզիկական թերապիայի (կինեզոթերապիայի) սենյակ՝

1. գրասեղան/աթոռ

2. պահարան

3. թերապևտիկ մատեր

4. տարբեր չափերի թերապևտիկ գնդակներ

5. տարբեր չափերի թերապևտիկ գլանակներ

6. թերապևտիկ եռանկյունիներ

7. զուգափայտ

8. աստիճանավանդակ

9. տարբեր քաշի ծանրոցներ

 1. բալանսի տախտակներ
 2. հայելիներ (ցանկալի է շարժական)
 3. նստարան (ներ)՝ փայտյա
 4. խաղալիքներ
 5. անվասայլակ (ներ)
 6. թևատակային և նախաբազկային հենակներ
 7. տարբեր չափսի և տիպի քայլակներ:
 8. Էրգոթերապիայի սենյակ՝

1. գրասեղան/աթոռ

2. պահարան

3. տարբեր բարձրության սեղան (ներ) և աթոռներ

4. թերապևտիկ մատեր

5. զգայական գնդակ (sensory ball) 

6. գլանակ (ներ)

7. շարժական հայելի

8. բալանսի տախտակ

9. մարմնամարզական նստարան

կանգնակ (standing table)
սպասք (պարապմունքների համար)
մանր շարժումները զարգացնող խաղեր
զգացողությունը զարգացնող խաղեր, սարքեր և նյութեր:
Լոգոպեդի սենյակ՝

1.գրասեղան/աթոռ

2.պահարան

3.երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (ներ)

4.պատին փակցված հայելի

5.լոգոպեդի մասնագիտական գնահատման գործիք (ներ)

6.խոսքի զարգացման մասնագիտական խաղեր, պարագաներ:

Հոգեբանի սենյակ՝

1.գրասեղան/աթոռ

2.պահարան

3.թերապևտիկ մատ

4.երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (ներ)

5.հոգեբանի մասնագիտական գնահատման գործիք (ներ)

6.զարգացման մասնագիտական խաղեր:

Հատուկ մանկավարժի  սենյակ՝

1.գրասեղան/աթոռ

2.պահարան

3.թերապևտիկ մատ

4.երեխայի համար հարմարեցված սեղան և աթոռ (ներ)

5.զարգացման մասնագիտական խաղեր/պարագաներ  

6.հատուկ մանկավարժի  գնահատման գործիք (ներ)

7.առօրյա հմտությունները զարգացնող պարագաներ, սպասք:

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ` ֆիզիկական և վերականգնողական բժշկություն մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2.կինեզիոթերապիստ (ֆիզիկական թերապիստ)

3.էրգոթերապիստ (մանր շարժումներով/մոտորիկայով զբաղվող թերապիստ)

4.լոգոպեդ

5.հոգեբան

6.կրտսեր բուժաշխատող»

ի. 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

«8. ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ`

 1. Բժշկի կաբինետ
 2. Միջամտությունների կաբինետ (կետ 1.21.)
 3. Ախտահանման կաբինետ (կետ 1.24.)
 4. Վիճակագրության և մատենավարման ծառայություն (կետ 8.2.)
  ԲԺՇԿԻ ԿԱԲԻՆԵՏ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 1. Սեղան և աթոռներ
 2. Բժշկական քննության կոշտ բազմոց
 3. Հանդերձապահարան
 4. Լվացարան՝ հոսող ջրով
 5. Գրապահարան
 6. Համակարգիչ
  ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԲԻՆԵՏ (կետ 1.21.)

Ներառյալ նաև`

 1. Կոնքաչափ
 2. Միանվագ օգտագործման տակաշորեր, ձեռնոցներ, ախտահանող նյութեր
 3. Հեշտոցային հայելիներ, զոնդեր, ունելիներ, կաթետերներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, Ֆոլգմանի գդալներ, մկրատներ, կորցանգ ուղիղ, կորցանգ ոլորված, շտատիվ փորձանոթների համար, գնդակցան, խոզանակ բջջաբանական հետազոտության համար
 4. Էմալապատ ամանեղեն՝ գործիքների ախտահանման համար
 5. Գինեկոլոգիական բազկաթոռ
 6. Շարժական էլեկտրալամպ՝ ռեֆլեկտոր
 7. Ստետոսկոպ (մանկաբարձական)` փայտե, երկաթե կամ էլեկտրական
 8. Ստետոֆոնենդոսկոպ
 9. Կշեռք
 10. Հասակաչափ
 11. Տոնոմետր
 12. Բարձիչներ տարբեր չափերի
 13. Հակաբեղմնավորիչ միջոց
 14. Բժշկական պահարան (դեղորայքի և բուժ պարագաների համար)
  Շիրմա
  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ- մանկաբարձ գինեկոլոգ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող (մանկաբարձուհի)
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
իա. լրացնել 10.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«10.1. ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

 1. Սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմատիվների պահանջներին համապատասխան պաշտպանվածություն ունեցող գործարանային արտադրության ավտոմեքենա՝ մամոգրաֆի առկայությամբ
 2. Անհետաձգելի բժշկական օգնության հավաքածու
 3. Հիգիենիկ և ախտահանիչ միջոցներ
  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ` ճառագայթային ախտորոշում մասնագիտացմամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
իբ. Պարզաբանման մեջ Գյուղական առողջության կենտրոն (6 կետ)-ի «համապատասխան որակավորում:» բառերից հետո լրացնել «Շարժական» բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակներով կարող են լիցենզավորվել միայն բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան տեսակով և վայրի պահանջով լիցենզիայի առկայության դեպքում: Ծառայությունը կարող է մատուցվել հիմնական լիցենզիայով ներկայացված բուժաշխատողների կողմից, ինչպես նաև վիճակագրության և մատենավարման ծառայությունը կարող է իրականացվել հիմնական լիցենզիայով նախատեսված վայրում:» բառերը:

իգ. «Ընդհանուր դրույթներ»-ի 4-րդ պարբերությունում «բ. հյուսվածքաբանական:» բառից հետո լրացնել

«46) շարժական նմուշառում

47) շարժական ռենտգենաբանական

48) շարժական ֆլյուորոգրաֆիկ

49) շարժական մամոգրաֆիկ

50) շարժական ուլտրաձայնային

51) շարժական ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

52) շարժական ակնաբանական

53) շարժական պալիատիվ

54) խորհրդատվական» բառերը:

իդ. «Ընդհանուր դրույթներ»-ի 5-րդ պարբերությունում «44) բժշկական-օպտիկական» բառերից հետո լրացնել

«45) շարժական նմուշառում

46)շարժական ռենտգենաբանական

47)շարժական ֆլյուորոգրաֆիկ

48)շարժական մամոգրաֆիկ

49)շարժական ուլտրաձայնային

50)շարժական ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ

51)շարժական ակնաբանական

52)շարժական պալիատիվ

53)խորհրդատվական

54) ախտաբանաանատոմիական» բառերը:.

իե. «Ընդհանուր դրույթներ»-ի վերջին պարբերության «օրենքով սահմանված կարգով» բառերից հետո լրացնել «: Բժշկական օգնության և սպասարկման շարժական տեսակներով և լաբորատոր-ախտորոշիչ` «նմուշառում» տեսակով կարող են լիցենզավորվել միայն բժշկական օգնության և սպասարկման տվյալ տեսակին համապատասխան վայրի պահանջով լիցենզիայի առկայության դեպքում:» բառերը:

իզ. որոշման ամբողջ տեքստում «Բժշկական քննության բազմոց», «Բժշկական քննության կոշտ բազմոց», «Հիվանդի զննման բազմոցներ» բառերից հետո լրացնել «(թախտ)» բառը:

իէ. 1.18.-րդ, 1.19.-րդ, 1.41.-րդ, 1.42.-րդ, 1.43.-րդ կետերում կադրային հագեցվածության 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «Համապատասխան բժիշկ-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ»: 

2). N2 հավելվածում

ա. լրացնել 74.3.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ «74.3 ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ (ՏԵՍ 3.2.)»:

բ. 91-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ

«91.ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Կենտրոնացված ջրամատակարարման  և ջրահեռացման համակարգ

2.Օդափոխության համակարգ

3.Քարշիչ պահարան/ներ

4.Չհրկիզվող պահարաններ, առնվազն 2

5.Լաբորատոր գույք (քիմիական նյութերի, պարաֆինային բլոկերի և առարկայական ապակիների պահման պահարաններ)

6.Կայունաջերմոց (թերմոստատ)

7.Սառնարան

8.Հյուսվածքների մշակման համակարգ (ավտոմատ կամ մանուալ)

9.Հյուսվածաբանական կասետների պարաֆինային լցոնման համակարգ՝ կանոնավորվող ջերմաստիճանային ռեժիմով

Միկրոտոմ ` կտրվածքների պատրաստման համար
Ջրային բաղնիք
Տաքացնող սեղանիկ
Առարկայական ապակիների ներկման ավտոմատ համակարգ կամ հատուկ այդ նպատակով արտադրված տարաներ՝ ամուր փակվող կափարիչներով և համապատասխան մետաղյա զամբյուղներով (30 կամ 60 տեղանոց)
Ջրի թորման կամ դեիոնիզացնող ապարատ
Բինօկուլյար կամ տրինօկուլյար մանրադիտակ, թվային տեսախցիկ
Բակտերիցիդ լամպ
pH-մետր
18.Կշեռք լաբորատոր

 1. Լաբորատոր տարաներ, գործիքներ (պլաստմասե կասետներ, փորձանոթներ, դանակներ, պինցետներ, քանոններ, զոնդեր և այլն)
 2. Անհատական պաշտպանության միջոցներ (խալաթներ, բախիլներ, դիմակներ, գլխարկներ, ձեռնոցներ և այլ անհրաժեշտ անհատական պաշտպանության միջոցներ)
 3. Անջրաթափանց խալաթներ և գոգնոցներ, կենցաղային ձեռնոցներ
 4. Ախտահանող նյութեր՝ քլորամին,քլորակիր և/կամ այլ
 5. Համակարգիչ
 6. Բուժանձնակազմի համար նախատեսված կահույք
  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ՝ հյուսվածքաբան կամ ախտաբանաանատոմ կամ ախտաբանական անատոմիա և կլինիկական մորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2. Միջին բուժաշխատող
3. Կրտսեր բուժաշխատող»
գ. ՈՒժը կորցրած ճանաչել 34.3-րդ, 92-րդ, 94-րդ կետերը

դ. լրացնել 92.1.-ին կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«92.1. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՏԵՍԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Ունենում է 2 մուտք՝ անձնակազմի և պացիենտների, որոնք առանձնացված են՝ մյուս կառուցահատվածներից: Սնուցող միջավայրերի պատրաստման բաժինը (կամ սենյակը) և շոգե-գոլորշային մանրէազերծման սենյակը (ավտոկլավարանը)  տեղակայվում են հարևանությամբ. միջավայրերի փոխանցումը ավտոկլավարան կարելի է իրականացնել ներկառուցված փոխանցման պատուհանի միջոցով: Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման, անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում՝ եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Ունենում է 2 մուտք՝ անձնակազմի և պացիենտների, որոնք առանձնացված են՝ մյուս կառուցահատվածներից: Սնուցող միջավայրերի պատրաստման բաժինը (կամ սենյակը) և շոգե-գոլորշային մանրէազերծման սենյակը (ավտոկլավարանը)  տեղակայվում են հարևանությամբ (սնուցող միջավայրերը պատրաստի գնվելու դեպքում ավտոկլավարանի պահանջը պարտադիր չէ): Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման, անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1) Շոգեգոլորշային մանէազերծիչ (ավտոկլավ) 1 (վարակազերծման)

2) Շոգեգոլորշային մանէազերծիչ (ավտոկլավ) 2-րդ (մանրէազերծման)

3) Չորա-օդային մանրէազերծիչ (160-250 ՕC- եթե կիրառելի է)

4) Ինկուբատոր թերմոստատ/ներ՝ ըստ հետազոտությունների տեսակներին ներկայացվող պահանջների (առնվազն 2 հատ, տարբեր ջերմաստիճանի)

5)  Մանրադիտակ (բինօկուլյար կամ եռակնյա)

6) Մանրէասպան լամպեր

7) Կենսանվտանգության պահարան II դասի

8) Ջրի թորման սարք

9) Սառնարան և սառցարան (առանձնացվում է նմուշների, ցանքսերի և ռեագենտների համար)

10) Կշեռք՝ լաբորատոր

11)Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց  ծայրակալներով (հավաքածու)

12) Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ (հաստատոցներ)

13) Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, ծածկապակիներ, առարկայական ապակիներ, չափամաններ, փորձանոթներ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

14) Ցենտրիֆուգեր, այդ թվում՝ նաև սառեցումով

15) Ինկուբատոր թերմոստատ՝ CO2-ի մատակարարմամբ (կամ այլընտրանքային տարբերակ՝ անօդակյաց մանրէների աճեցման համար)

16) Դենսիտոմետր (ՀՄԴԿ-ի նկատմամբ զգայության որոշման համար) կամ Մակֆառլանդի ստանդարտ

17) PH-մետր (եթե տեղում սնուցող միջավայր են պատրաստում)

18) Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների

19) Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու կամ անհրաժեշտ  պարագաներ և ռեագենտներ

20) Կենսաբանական թափոնների հեռացման համար տարաներ

21) Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ

22) Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Բժիշկ-մանրէաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («մանրէաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
 2. Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
  3.Կրտսեր բուժաշխատող։»

ե. լրացնել 92.2.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«92.2. ՎԻՐՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում՝ եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ հյուսվածքային կուլտուրաների հետ աշխատանքի համար

2.Կենսանվտանգության պահարան II դասի՝ վիրուսների հետ աշխատանքի համար

3.Ինվերտացնող մանրադիտակ

4.Ինկուբատոր

5.Ինկուբատոր CO2-ի մատակարարմամբ

6.Ջրի թորման սարք և/կամ դեիոնիզացնող սարք

7.Սառնարան 2-8°C

8.Սառցարաններ -20°C  և -70° C

 1. Ցենտրիֆուգեր,այդ թվում՝ նաև սառեցումով
 2. Լաբորատոր կշեռք
 3. Հյուսվածքային կուլտուրաների բանկ (Դյուարի անոթ հեղուկ ազոտով)
 4. Իմունաֆերմենտային անալիզատոր (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 5. Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 6. Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)
 7. Սնուցող միջավայրեր՝ հյուսվածքային կուլտուրաների պահպանման համար
 8. Անհրաժեշտ լաբորատոր պարագաներ, ծախսվող նյութեր՝ (հյուսվածքային կուլտուրաների փորձանոթներ, հյուսվածքային կուլտուրաների մատրասներ, տարբեր ծավալների միանգամյա օգտագործման շճաբանական կաթոցիկներ, շտատիվներ և այլն)
 9. Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների
 10. Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու
 11. Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ
 12. Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր
 13. Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ
  ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բժիշկ-վիրուսաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («վիրուսաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2.Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

3.Կրտսեր բուժաշխատող:

Աշխատակիցների հաստիքաքանակը որոշվում է ելնելով՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից (տվյալ գործունեության տեսակի համար սահմանված աշխատաժամերից, հետազոտությունների տեսականուց, քանակից, տեխնիկական հագեցվածությունից, կատարողի փորձառությունից և այլն)։»

զ. լրացնել 92.3.-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ

«92.3. ՄԱԿԱԲՈՒԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ. Յուրաքանչյուր աշխատանքային սենք ապահովվում է ջրամատակարարման (տաք և սառը հոսող ջրով լվացարան), անխափան էլեկտրական սնուցման աղբյուրներով, ջեռուցման և հակահրդեհային համակարգերով։

Սույն բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակը կարող է կազմակերպվել շարժական փոխադրամիջոց-լաբորատորիայում՝ եթե առկա է փոխադրամիջոցի արտադրողի հրահանգ և համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթ:

ԳՈՒՅՔ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

1.Բինօկուլյար մանրադիտակ` լրացուցիչ էլեկտրական լուսավորությամբ և նկարահանման հնարավորությամբ

2.Մակաբուծաբանական հետազոտություններին անհրաժեշտ սարքավորումներ (Բերմանի ապարատ, տրիխինելոսկոպ և այլն)

3.PH –մետր

4.Թերմոստատ (ինկուբատոր)

5.Մանրէազերծող լամպ

6.Ավտոմատ կաթոցիչներ իրենց  ծայրակալներով (կոմպլեկտ)

7.Ավտոմատ կաթոցիչների շտատիվ

8.Ջրի թորման սարք

9.Դեիոնիզացնող սարք

10.Արեոմետր (սարք լուծույթների տեսակարար կշիռը որոշելու համար)

11.Ցենտրիֆուգ

12.Քարշիչ պահարան

13.Էլեկտրական սալիկ

14.Սառնարան

15.Թափահարող սարք

16.Անհրաժեշտ լաբորատոր գործիքներ, ապակեղեն և ծախսվող նյութեր (շտատիվներ, առարկայական ապակիներ, ծածկապակիներ, չափամաններ, կոնտեյներներ, սպիրտայրոցներ և այլն)

17.Իմունաֆերմենտային անալիզատոր (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

18.Լվացող սարք (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

19.Ավտոմատ կաթոցիկներ տարբեր ծավալների (եթե կատարվում են ԻՖԱ մեթոդով հետազոտություններ)

20.Աղբարկղեր՝ կենսաբանական և կենցաղային թափոնների

21.Կենսաբանական թափվածքների մաքրման հավաքածու

22.Կենսաբանական թափոնի հեռացման պոլիէթիլենային տոպրակներ

23.Հերմետիկ փակվող/զմրսվող բեռնարկղեր

24.Ախտահանիչ նյութեր և լուծույթներ, մաքրման համար նախատեսված և մակնշված գույք և պարագաներ

25.Բժշկական, սենյակային և սառնարանի ջերմաչափեր

ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բժիշկ-մակաբուծաբան կամ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ` համապատասխան մասնագիտացմամբ («մակաբուծաբանություն» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) վերջին 10 տարվա ընթացքում անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:
2.Միջին բուժաշխատող՝ բուժքույրական/լաբորանտի կրթությամբ և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:

3.Կրտսեր բուժաշխատող:

Աշխատակիցների հաստիքաքանակը որոշվում է ելնելով՝ աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից (տվյալ գործունեության տեսակի համար սահմանված աշխատաժամերից, հետազոտությունների տեսականուց, քանակից, տեխնիկական հագեցվածությունից, կատարողի փորձառությունից և այլն)։»

է. լրացնել 100-րդ կետ .հետևյալ բովանդակությամբ

«100.ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ

Աշխատանքային սեղան
Աթոռներ
ԿԱԴՐԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բժիշկներ համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրի առկայությամբ:»

ը. 34.1.-ին, 34.2.-րդ, 34.4.-րդ, 34.5.-րդ կետերում 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «Համապատասխան բժիշկ-մասնագետ կամ համապատասխան մասնագիտացմամբ («Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում» մասնագիտությամբ) կամ մինչև 2014 թվականը (ներառյալ) 10 տարվա անընդմեջ համապատասխան աշխատանքային փորձով մասնագետ` վերջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան վերապատրաստման առկայությամբ»: 

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-Ի ԹԻՎ 1936-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մարտի 27-ի N 276-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1711-Ն որոշմամբ նոր խմբագրությամբ է շարադրվել որոշումը, որի համաձայն սահմանվել են բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակները, որոնք բժշկական օգնության և սպասարկման բնույթին և առանձնահատկություններին համապատասխան կարող են իրականացվել նաև լիցենզիայում նշված գործունեության իրականացման վայրից դուրս, որի համաձայն էլ անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարել մինչ նոր խմբագրությամբ ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերում, ինչը վկայում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին:

Առաջարկվող կագավորումների բնույթը
Նախագծով առաջարկվում է սահմանել բժշկական օգնության և սպասարկման այն տեսակների համար անհրաժեշտ սարքավորումների և գործիքների, ինչպես նաև` կադրային հագեցվածությունը, որոնք բժշկական օգնության և սպասարկման բնույթին և առանձնահատկություններին համապատասխան կարող են իրականացվել նաև լիցենզիայում նշված գործունեության իրականացման վայրից դուրս:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է Առողջապահության նախարարության լիցենզավորման գործակալության կողմից:

Ակնկալվող արդյունքը
Նախագծի ընդունմամբ կսահմանվեն բժշկական օգնության և սպասարկման բնույթին և առանձնահատկություններին համապատասխան լիցենզիայում նշված գործունեության իրականացման վայրից դուրս լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների իրականացման համար անհրաժեշտ սարքավորումներին և գործիքներին, ինչպես նաև` կադրային հագեցվածությանը վերաբերող անհրաժեշտ պահանջները:

e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Տարեցներին տրվող խնամքի ծառայությունները կբարելավվեն• Կառավարությունն արտոնություններ տրամադրեց մի քանի մլրդ դրամի ներդրումային ծրագրերի• «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ• Պետությունը հակված է վերանայել հիփոթեքային վարկին ուղղվող եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը• Կենտրոնական բանկը ՀՀ արտարժութային շուկայում կիրականացնի գործառնություններ• 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՎԵԼԱՑԵԼ Է ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ• Առաջարկվում է բարձրացնել դատարան դիմելու պետական տուրքի չափը. նախկին 1500 դրամի փոխարեն այն կդառնա 6000 դրամ• «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասրկման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին• «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված այլ ընկերությունների ընտրության չափորոշիչները սահմանելու մասին»

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
 • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
 • «Delta Beta» PR-գործակալություն