• Armenianeconomy.com

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 21-ի N 289-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

27 նոյեմբերի 2019 | Օրենսդրություն, Նախագծեր | Цитата

Հակիրճ բնութագիր

Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի՝

 • Վարկային միջոցների հաշվին կատարվող ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերը կվերանան,
 • Իրականացվող բոլոր ծրագրերի արդյունավետության բարձրացումը, քանի որ առաջարկվող մեխանիզմի դեպքում գործառնական ծախսերը կրճատվելու են էապես,
 • ԳԷՀ և ԳԶՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը,
 • Շրջանառու ֆոնդերի արդյունավետ կառավարումը,
 • Վարկային պորտֆելի շարունակական աճի ապահովումը,
 • Տարեկան շուրջ 300 մլն ՀՀ դրամ շահույթի գեներացումը,
 • Սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացումը,
 • Պետական պարտքի սպասարկումը,
 • Արտարժութային ռիսկերի կառավարումը,
 • Ճկուն կառավարման և արագ որոշումների կայացման հնարավորություն, որը բխում է առաջարկվող կառուցվածքից (քանի որ նախարարական հիերարխիան բացակայելու է),
  Դոնորներից նոր ֆինանսավորում ստանալու հնարավորությունը:

  ՆԱԽԱԳԻԾ

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

  ---- ---------------- 2019 թվականի N -------   -Ն

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 21-Ի N 289-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 28-Ի N 461-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

  Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի մարտի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությանը գործառույթներ վերապահելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 289-Ն որոշումը շարադրելնոր խմբագրությամբ.

  «21 մարտի 2019 թվականի N 289-Ն

  ««ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ» ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

       Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածով և «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.                                                                                                                                   

  1․ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին՝ նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի (ԳԶՄՀ) միջև համապատասխանաբար «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարման ծրագիր (ԱԱՀԿԿ) – Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ - Դրամաշնորհ 2000001401» ֆինանսավորման համաձայնագրերի, Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի (ՄԶՕՀ) միջև 2015 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր-1673P» վարկային համաձայնագրի Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի (ԳԶՄՀ) միջև համապատասխանաբար 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ին և 2016 թվականի հունիսի 15-ին կնքված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ) - Վարկ 2000000779, Դրամաշնորհ 2000000780», 2005 թվականի հունվարի 28-ին կնքված «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր»-վարկ 653 AM և 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ին կնքված «Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր» - Դրամաշնորհ COFIN-DK-817-AM համաձայնագրերի համապատասխան փոփոխությունները։

  2․ ««Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (այսուհետ՝ հիմնարկ) գործունեությունը դադարեցնել, իսկ  հիմնարկի կազմում գործող և առանձնացված կառույց հանդիսացող «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց»-ը վերակազմավորել որպես  Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց»  պետական հիմնարկի:

  3․ «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց»  պետական հիմնարկի հետ կապված հիմնադրման լիազորությունները  վերապահել Հայաuտանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը:

  4․  Հաստատել` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց» պետական հիմնարկի կանոնադրությունը` համաձայն հավելվածի։

  5. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին՝
         1) հիմնարկի գործունեության դադարեցման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով մինչև 2019 թվականի հունվարի 31-ը ստեղծել լուծարման հանձնաժողով՝ դրա կազմում ընդգրկելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի և Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչներին.

       2) հիմնարկի գործունեության դադարեցման աշխատանքներն ավարտելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել հիմնարկի գործունեության դադարեցման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում այն հաշվառումից հանելու գործընթացը՝ դրա հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության միջոցների հաշվին։

       3) ապահովել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց» պետական հիմնարկի գրանցումը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում դրա հետ կապված ծախսերն իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության միջոցների հաշվին։

  2020 թվականի ապրիլի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի «Հայաստանի Հանրապետության և գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի միջև 2010 թվականի նոյեմբերի 30-ին ստորագրված «Գյուղական կարողությունների ստեղծում» ծրագրի ֆինանսավորման մասին համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու միջոցառումների մասին» N 461-Ն որոշումը:
        7․ Սույն որոշման 1-ին կետով նշված միջպետական համաձայնագրերի իրականացումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց»  պետական հիմնարկին։

  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրակա­նաց­ման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեության դադարեցման պահից դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը փոխանցել «Գյուղական ֆինանասավորման կառույց» պետական հիմնարկին, ինչպես նաև վերջինիս ամրացված գույքն ամրացնել  «Գյուղական ֆինանասավորման կառույց» պետական հիմնարկին:
  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

  Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

  «««ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ» ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

   

  1.Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

  Որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ,          Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի (ՄԶՕՀ) միջև 2015 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր-1673P» վարկային համաձայնագրի Հայաստանի Հանրապետության և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի (ԳԶՄՀ) միջև համապատասխանաբար 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ին և 2016 թվականի հունիսի 15-ին կնքված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր (ԵԳՖԱԾ) - Վարկ 2000000779, Դրամաշնորհ 2000000780», 2005 թվականի հունվարի 28-ին կնքված «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագիր»-վարկ 653 AM և 2013 թվականի նոյեմբերի 29-ին կնքված «Գյուղական կարողությունների ստեղծման ծրագիր»  - Դրամաշնորհ COFIN-DK-817-AM համաձայնագրերով ամրագրված ծրագրերը  իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության  «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրակա­նաց­ման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից:

  Փոփոխությունների արդյունքում ենթադրվում էր դադարեցնել ԾԻԳ-ի գործունեությունը և գործառույթները փոխանցել ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարությանը: Գործունեության դադարման որոշումը չէր վերաբերվում  ԾԻԳ-ի կազմում գործող և առանձնացած միավոր հանդիսացող Գյուղական ֆինանսավորման կառույցին (այսուհետ` ԳՖԿ) և նույն կառավարության որոշմամբ նախատեսվում էր լրացուցիչ բանակցություններ վարել և նախագիծ ներկայացնել ԳՖԿ-ի վերաբերյալ:

  Սակայն ԳԶՄՀ-ի հետ քննարկումները և բանակցությունները հանգեցրին նրան, որ վերջինս համապատասխան գրությամբ մերժեց ԵԳՖԱ ծրագրի կոմպոնենտներից մեկի Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հողերի կայուն կառավարում ծրագրի փոխանցումը ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարությանը և  մեկ այլ նամակով տեղեկացրեց, որ վերը նշված միջպետական համաձայնագրերի  նմանատիպ փոփոխությունները կարող են պահանջել երկարատև գործընթաց և անհրաժեշտություն առաջացնել ԳԶՄՀ-ի տնօրենների խորհրդի որոշմանը և հաստատմանը (որը կարող է նաև բացասական լինել):

  Փոփոխությունների գործընթացը  կարող է տևել մեկ տարի և ավել, իսկ ԵԳՖԱ ծրագրի իրականացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2021թվականի մարտի 31-ը:

  Նշված փաստը հաշվի առնելով դոնոր կազմակերպությունը՝ ԳԶՄՀ-ն, առաջարկեց պահպանել ԾԻԳ-ի գործունեությունը մինչև ծրագրի ավարտը: Իսկ ԳՖԿ-ի մասով ԳԶՄՀ-ի որոշումները կարող են արագ տեղի ունենալ, եթե շարունակվի պահպանվել ԳՖԿ-ի ամբաղջական և առանձնացված գործունեությունը, որը կապահովի ԳՖԿ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունավետ իրականացումը:

  Հետամուտ լինելով ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականությանը` առաջարկվում է սույն նախագծով փոփոխություն կատարել ՀՀ Կառավարության 2019 թվականի մարտի 21-ի թիվ 289-Ն որոշման մեջ:

  Նախագծով նախատեսվում է դադարեցնել ԾԻԳ-ի գործունեությունը, և հիմք ընդունելով Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին օրենքի հոդված 11-ը, ԾԻԳ-ի կազմում գործող և առանձնացված միավոր հանդիսացող Գյուղական ֆինանսավորման կառույցը (ԳՖԿ-ն) առանձնացնել ԾԻԳ-ից և գրանցել որպես Գյուղական ֆինանսավորման կառույց պետական հիմնարկ, իսկ ԵԳՖԱ ծրագրի այն բաղադրիչների իրականացումը, որը իրականացվում էր ԾԻԳ-ի կողմից փոխանցել ԳՖԿ-ին:

  Նշված մոտեցման հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ ԳՖԿ-ն, միջպետական համաձայնագրերի համաձայն, կառավարում է ԳԶՄՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի արդյունքում ձևավորված շրջանառու ֆոնդերը, միաժամանակ հանդիսանում է ԵԳՖԱ ծրագրի` գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն կոմպոնենտի, իրակացնողը և այն հանգամանքը, որ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ծրագրի բաղադրիչի մեծ մասը իրականացված է և ԵԳՖԱ ծրագրի մնացած հատվածը կարող է իրականացվել արդեն իսկ ավելի փոքր խմբով:

  Ինչպես նաև հաշվի է առնվում այն, որ ծրագրի նմանատիպ փոփոխության դեպքում, ԳԶՄՀ-ի պնդմամբ, միջպետական համաձայնագրերի փոփոխությունները չեն պահանջի  ԳԶՄՀ-ի տնօրենների խորհրդի հաստատմանը և միջպետական համաձայնագրերի փոփոխությունները ավելի արագ կարող են տեղի ունենալ:  

  Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները
  Միացման ձևով վերակազմակերպման  գործընթացը կհանգեցնի հետևյալին՝

  Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում ԳՖԿ-ն կշարունակի կառավարել ԳԶՄՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերի արդյունքում ձևավորված շրջանառու ֆոնդերը, կշարունակի համակարգել բոլոր սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացումը և համապատասխան վարկերի բազայի ձևավորումը և վարումը, կիրականացնի Գլոբալ Էկոլոգիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հողերի կայուն կառավարում դրամաշնորհային ծրագիրը և ԳԶՄՀ-ի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագիրը և արդյունավետորեն կիրականացնի և ավարատին կհասցնի ԵԳՖԱ ծրագիրը:

  Եվ այդ բոլոր ծրագրերը կիրականացվեն առանց վարկային կամ դրամաշնորհային միջոցների հաշվին ֆինանսավորվող գործառնական ծախսերի կամ պետական բյուջետային ծախսերի, քանի որ ԳՖԿ-ն եկամուտներ ստեղծող կառույց է և համաձայն միջպետական համաձայնգրի այդ եկամուտները հանդիսանում են ԳՖԿ-ի շրջանառու ֆոնդերի մի մասը և ԳՖԿ-ի պահպանման ծախսերը ֆինանսավորվում են միայն այդ եկամուտների հաշվին և ոչ թե վարկային, դրամաշնորհային կամ պետական բյուջեի հաշվին:

  3. Նախագծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից:
  Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
  Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի՝

  Վարկային միջոցների հաշվին կատարվող ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերը կվերանան,
  Իրականացվող բոլոր ծրագրերի արդյունավետության բարձրացումը, քանի որ առաջարկվող մեխանիզմի դեպքում գործառնական ծախսերը կրճատվելու են էապես,
  ԳԷՀ և ԳԶՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը,
  Շրջանառու ֆոնդերի արդյունավետ կառավարումը,
  Վարկային պորտֆելի շարունակական աճի ապահովումը,
  Տարեկան շուրջ 300 մլն ՀՀ դրամ շահույթի գեներացումը,
  Սուբսիդավորման ծրագրերի իրականացումը,
  Պետական պարտքի սպասարկումը,
  Արտարժութային ռիսկերի կառավարումը,
  Ճկուն կառավարման և արագ որոշումների կայացման հնարավորություն, որը բխում է առաջարկվող կառուցվածքից (քանի որ նախարարական հիերարխիան բացակայելու է),
  Դոնորներից նոր ֆինանսավորում ստանալու հնարավորությունը:

   Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  ««ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ» ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   

  ««Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և հիմնարկի կազմում գործող առանձնացված կառույց հանդիսացող «Գյուղական ֆինանսավորման կառույցը» վերակազմավորելու մասին» կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

  ««ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑԸ» ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

  ««Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և հիմնարկի կազմում գործող առանձնացված կառույց հանդիսացող «Գյուղական ֆինանսավորման կառույցը» վերակազմավորելու մասին»  կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանում:

  e-draft.am


Անուն*
Ձեր էլ. հասցեն*
Ուղարկվող էլ. հասցեն*
 

Читать так же по темам:

Օրենսդրություն
• Կենտրոնական բանկը 0,5 տոկոսային կետով բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը• «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2022 թվականի տարեկան ծրագիրը և միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» կառավարության որոշման նախագիծ• «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 917 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ• Արագածոտնի մարզում կկառուցվի բազմաֆունկցիոնալ լեռնային հանգստավայր. գործադիրը հավանություն է տվել «Մայլեռ» ներդրումային ծրագրին• 2020թ․ ռազմական գործողությունների ընթացքում վնասվածք ստացած և ծանր հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող զինծառայողները հնարավորություն կունենան վերականգնողական ծառայություններ ստանալ «էկզոսկելետոն» աջակցող միջոցի օգնությամբ• «Հանրության գերակա շահերի ապահովման նպատակով սեփականության օտարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ• ԱՊՀ երկրներում գրանցված կազմակերպություններին վճարված եկամուտների վերաբերյալ տեղեկություններ պետք է ներկայացվեն. ՊԵԿ• ««Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծեր• Կեցության ու զբաղվածության հարցերն արցախցիների շրջանում առաջնահերթ են. պետական ծրագրերի մանրամասները

Комментарии

нет комментариев

Написать комментарий

Комментарии может оставить только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 

In Tour Expo 2018СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНТЕРЬЕР 2018
Баннерная сеть СИП-ДБ©
«Բուկինիստ» ՍՊԸ
Որոնել նյութ ըստ ամսաթվի
 • Հայաստանի Արդյունաբերողների և Գործարարների (Գործատուների) Միություն
 • «Delta Beta» PR-գործակալություն